Po modernizacji instalacji elektrycznej u klienta wykonaliśmy pomiary, które zostały wykorzystane do IBP. Pomiary pokazały nieliczne błędy w połączeniu wyłączników różnicowo-prądowych oraz gniazdek zasilających. Usterki przez nas zastane zostały poprawione oraz powtórzono pomiary.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *