Pomiary elektryczne

Po modernizacji instalacji elektrycznej u klienta wykonaliśmy pomiary, które zostały wykorzystane do IBP. Pomiary pokazały nieliczne błędy w połączeniu wyłączników różnicowo-prądowych oraz gniazdek zasilających. Usterki przez nas zastane zostały poprawione oraz powtórzono pomiary.

Read more
Naprawa bramy

W wolnym czasie postanowiliśmy naprawić automatykę bramową w naszym biurze. Co ciekawe, była to usterka mechaniczna, a nie elektroniczna 🤔 Niemniej wymieniliśmy fotokomórki gdyż stare hodowały jaja owadów. Wrzuciliśmy też nowe baterie do pilotów 💪

Read more
System sterowany za pomocą smartfona

W ten weekend byliśmy zobaczyć jak będzie mieszkał nasz Prokurent. Nie byli byśmy sobą gdybyśmy nie zrobili mu prezentu… System sterowany ze smartfona, z powiadomieniem GSM i automatyką bramy garażowej. Kończąc dyskusję czy można zainstalować antenę telewizyjną zewnętrzną – wewnątrz domu( bo klient nie chce szpecić komina)?? Można!!!Nawet jeśli w domu jest 6 odbiorników 

Read more