Tworzymy kompletny plan ochrony, nasi wykwalifikowani pracownicy podejmują działania
prewencyjne, interwencyjne, gospodarcze, zarządcze oraz dozoru.

Nasi pracownicy posiadają jednolite umundurowanie, wyposażeni są w środki łączności
oraz, gdy wymaga tego charakter wykonywanych zadań, środki przymusu bezpośredniego.


Zapraszamy.

Kompleksowo ochraniamy:

  • Galerie handlowe,
  • Szpitale oraz przychodnie,
  • Fabryki, magazyny, biurowce,
  • Kompleksy rekreacyjne,
  • Domy pomocy społecznej,
  • Place budowy i rozbiórki,
  • Urzędy,
  • Banki,
  • inne.