Inteligentny dom

Integra 128 WRL i INT-IORS. Instalacja elektryczna została ułożona w taki sposób aby w każdej chwili można było przejść do tradycyjnego sterowania elektrycznego. Wpłynęło to oczywiście na długość kabli koniecznych do ułożenia – ok 5km instalacji w domku o pow 200m2. Ale inteligentne w zamyśle miało być wszystko i tak też zostało to zrealizowane. Sterowanie […]

Read more